Публічний договір (оферта) про надання послуг
Фізична особа-підприємець Гордина Анна Ігорівна (РНОКПП 3544705443) (далі - Виконавець) пропонує фізичним особам або фізичним особам-підприємцям (далі – Замовник) (разом у тексті – Сторони, окремо - Сторона) приєднатися до цього публічного договору (оферти) про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг.

Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичним особам або фізичним особам-підприємцям укласти договір про надання освітніх послуг з вивчення іспанської мови та/або інформаційних та консультативних послуг з питань пов’язаних із застосуванням іспанської мови.

Замовник вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту акцептування Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору з боку Замовника, останній зобов'язаний не здійснювати дії направленні на використання сайту та замовлення послуг, а замовлення підлягають автоматичному скасуванню.

Погоджуючись з цим Договором та замовляючи Послуги, Замовник гарантує, що він не є представником будь-якої юридичної особи та не діє в інтересах юридичної особи.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Послуги - освітні послуги з вивчення іспанської мови та/або інформаційні та консультативні послуги з питань пов’язаних із застосуванням іспанської мови, які надаються в мережі Інтернет та/або при особистій зустрічі.
1.2. Замовлення - доручення на надання послуг, розміщене Замовником на сайті або будь-якій соціальній мережі, яка адмініструється та пов’язана з іменем Виконавця.
1.3. Запит на Послугу - повідомлення, яке залишає Замовник на сайті Виконавця, в соціальних мережах та месенджерах, які пов'язані та/або адмініструються Виконавцем.
1.4. Заняття - обмежена у часі онлайн або особиста зустріч Виконавця та Замовника з метою отримання послуг з вивчення іспанської мови.
1.5. Матеріал – письмова консультація у формі відповіді на замовлення, презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, чек-листи тощо, які передаються Замовнику за результатами надання консультаційних послуг. Така відповідь може бути передана як окремим файлом чи документом, так і у формі повідомлення в соціальних мережах чи месенджерах в режимі діалогу між Замовником та Виконавцем.
1.6. Тарифи – відомості про ціну Послуги, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені в приватних повідомленнях в соціальних мережах, діалоговому вікні в месенджерах, на веб-сайті, сторінках соціальних мереж, власником яких є Виконавець, чи рекламних матеріалах.
1.7. Виконавець ФОП Гордина Анна Ігорівна - Гордина Анна Ігорівна та працівники, які діють від імені ФОП Гордина Анна Ігорівна на підставі юридичного документа, оформленого відповідно до законодавства України, та який надає право надавати послуги за цим Договором від імені Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику освітні послуги з вивчення іспанської мови та/або інформаційні та консультативні послуги з питань пов’язаних із застосуванням іспанської мови, а Замовник – прийняти і оплатити Послуги на умовах, визначених в цій оферті та/або приватних повідомленнях в соціальних мережах чи діалоговому вікні в месенджерах. Вартість конкретної Послуги може бути визначена на відповідній сторінці сайту, сторінці в соціальних мережах, які адмініструються Виконавцем,  рекламних матеріалах, приватних повідомленнях  в соціальних мережах чи діалоговому вікні в месенджерах.
2.2. Послуга в форматі заняття надається у вигляді дзвінка, відеодзвінка чи зустрічі. У випадку, якщо Замовник бажає здійснити запис онлайн-заняття, він зобов'язаний повідомити Виконавця про запис до початку проведення запису. У випадку аудіо- чи відеозапису дзвінка, такий запис набуває статусу переданих Матеріалів і на нього поширюються регулювання щодо Матеріалів, як це передбачено цим Договором, зокрема такий запис може бути використаний для особистого користування і не може бути поширений будь-яким способом третім особам без письмової згоди Виконавця.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ
3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3. Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати замовленої Послуги відповідно до положень розділу 4 цього Договору.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраної Послуги. Така ціна може бути вказана на відповідній веб-сторінці та/або соціальних мережах чи рекламних матеріалах.
4.2. Після замовлення Послуги та остаточного узгодження питань, які будуть розглянуті під час консультації, Виконавець повідомляє свою остаточну ціну. Така ціна не підлягає перегляду з боку Замовника та може бути змінена за згодою Сторін Договору.
4.3. Бронювання часу надання Послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем. Порядок та реквізити зазначаються Виконавцем у відповідному повідомленні.
4.4. Замовник здійснює такий перерахунок не пізніше ніж за 24 години до заброньованого часу надання Послуги, якщо про інше Сторони не домовились під час узгодження часу надання Послуги.
4.5. Оплата послуг здійснюється у гривні.
4.6. Перераховані грошові кошти до моменту надання Послуги, час якої визначено Сторонами, виступають  забезпеченням виконання майбутнього платежу та є завдатком, у розмірі зазначеному в повідомленні на оплату.
4.7. Грошові кошти сплаченого завдатку не повертаються Замовнику у випадку відмови з боку Замовника від отримання Послуг менше ніж за 24 години; При поважній причині пропуску строків повідомлення Виконавця про зміни планів Замовника, Виконавець може розглянути питання надання Послуги Замовнику в інший день.
4.8. Замовник не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався Послугами. Моментом виконання  Послуг вважається початок надання Послуги та/або передача Матеріалів.
4.9. Замовник може отримати знижку на ціну Послуг. Умови надання знижки на Послуги доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після замовлення та оплати Послуги.
4.10. У разі якщо Виконавець не повідомив не менше ніж за 24 години про неможливість надання Послуги в узгоджений Сторонами час, час та дата надання Послуги мають бути перенесені на інший день узгоджений Сторонами. В цьому випадку Замовник також отримує знижку у розмірі 50% на одну наступну замовлену Послугу.

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет та/або при особистій зустрічі шляхом надання Замовнику відповідних матеріалів, проведення занять з вивчення іспанської мови та/або  надання консультацій з питань пов’язаних із застосуванням іспанської мови.
5.2. Після першого контакту Замовника з Виконавцем через сайт, приватні повідомлення в соціальних мережах або діалогове вікно в месенджерах, Виконавець визначає розмір та остаточну вартість Послуги.
5.3. Сторони попередньо бронюють дату та час надання Послуги. Визначений час закріплюється за Замовником після повного перерахування грошових коштів в порядку встановленому пунктами 4.3.-4.6. цього Договору.
5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник пропустив час отримання Послуги, узгоджений Сторонами.
5.5. Замовник самостійно нотує всю інформацію, яку він отримує під час отримання Послуги. За погодженням із Виконавцем Замовник може проводити аудіозапис заняття. У випадку не попередження Виконавця про такий запис, Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 25000 грн.
5.6. Моментом виконання надання Послуг вважається початок заняття та/або передача доступу до оплачених Матеріалів. Замовник споживає послуги шляхом відвідування онлайн/офлайн занять з іспанської мови або  перегляду Матеріалів. Усі Матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Матеріали належать Виконавцю.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Усі права на контент, який розміщено на сайті, а також на всі Матеріали та аудіозапис, який може здійснювати Замовник під час заняття, належать Виконавцеві.
6.2. Права інтелектуальної власності на Матеріали, використані на Сайті або на інших ресурсах, доступ до яких надано Виконавцем, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
6.3. Виконавець надає Замовникові обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на використання Матеріалів. Це означає, що всі Матеріали та аудіозапис, який може здійснювати Замовник під час заняття, можуть бути використані виключно для особистих потреб Замовника та не можуть бути публічно поширені в будь-який спосіб без особистої письмової згоди Виконавця. Строк такої ліцензії необмежений і територія поширення дії ліцензії - весь світ.
6.4. Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним через перегляд, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом його відтворення виключно в особистих цілях.
6.5. Надаючи право на використання Замовнику об'єктів права  інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.
6.6. Всі матеріали, надані Виконавцем Замовнику в процесі надання Послуг є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця. Замовник дає згоду на використання свого фото-відео-зображення, відгуки про надані послуги та інших даних, які були отримані Виконавцем під час надання послуг. У разі незгоди Замовника з використанням його зображення чи інших даних, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця в письмовій формі або через особисте листування в соціальних мережах.
6.7. Виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським права належать Виконавцю. Всі матеріали, надані Виконавцем Замовнику в процесі надання послуг призначені тільки для особистого використання Замовником. Замовник не має права копіювати, публічно цитувати зазначені матеріали без письмової згоди Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення умов оплати Послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та скасувати замовлення.
7.2. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених у Розділі 6  цього Договору, Замовник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 30 000 гривень. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами публічного поширення переданої інформації під час заняття.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.
8.2. У разі коли заходи досудового врегулювання будуть вичерпані та Сторони не дійдуть згоди щодо врегулювання спору відповідно до пункту 8.1 цього Договору, зазначений спір може бути переданий для розгляду в судовому порядку у відповідності до законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір діє протягом періоду надання/отримання Послуг або інший строк, про який Сторони домовились окремо.
9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
9.2.1. невиконання Замовником своїх зобов’язань по оплаті за цим Договором;
9.2.2. випадках виявлення порушень розділу 6 цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності (Додаток 1 до цього Договору), яка є невід’ємної частиною цього Договору.
10.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
10.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Фізична особа-підприємець Гордина Анна Ігорівна 
РНОКПП 3544705443
Monobank
Отримувач: ФОП Гордина Анна Ігорівна
Iban: UA553220010000026009320076583
ЄДРПОУ: 3544705443
Призначення платежу: за освітні послуги (ПІБ)
Або номер картки ФОП: 4035200041881381

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця Політика конфіденційності сайту https://www.academialaene.com/ (надалі - Cайт) є невід'ємною частиною Публічного договору (оферти).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів сайту, а також осіб, які залишили замовлення на надання послуг (далі – Користувачі). Також, цієї Політикою врегульовуються питання обробки конфіденційної інформації, яка стає відомою Фізичній особі-підприємцю Гордині Анні Ігорівні (РНОКПП 3544705443) (надалі - Адміністратор)  під час надання послуг.
1.2. Персональні дані користувачів під час реєстрації, отримання і передавання інформації під час використання Сайту отримує Фізична особа-підприємець  Гордина Анна Ігорівна (РНОКПП 3544705443), якій належить сайт.
1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами під час використання сайту та проведення замовлення Послуг.
1.4. Користувач не має права використовувати сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.
1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Фізичній особі-підприємцю Гордині Анні Ігорівні (РНОКПП 3544705443) право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача сайту на умовах цієї Політики конфіденційності.
1.6. Користувач Сайту несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сайту, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
1.7. Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до персональних та інших даних Користувача Сайту. ФОП Гордина А.І. не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
1.8. Достатнім повідомленням Користувача про включення його даних до бази даних замовників сайту буде підтвердження про його реєстрації або повідомлення про оплату на сайті, а також повідомлення про оплату надіслане в приватні повідомлення соціальних мереж або в діалоговому вікні месенджерів.

2. ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ МОЖУТЬ ЗБИРАТИСЯ
2.1. Перелік персональних даних:
2.1.1. Прізвище, ім'я і по-батькові або ім’я за яким звертатись;
2.1.2. номер телефону;
2.1.3. нік користувача в Instagram
2.1.4. електронна пошта;
2.1.5. інші дані, передбачені частиною 1 статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»;
2.2. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Адміністратором в процесі збору даних.
2.3. Володільцем персональних даних є Адміністратор.
2.4. Користувач не може переглядати або змінювати персональні дані, але може залишити повідомлення на поштову скриньку anyatsvyk@gmail.com з проханням видалити його дані з бази клієнтів Сайту.
2.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністратором за допомогою сторонніх сервісів, наприклад, Google Analytics, Mixpanel тощо з метою аналізу персональних даних. Прийняттям цієї Політики Користувач погоджуєтеся на таку обробку його даних.

3. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Основана мета збору персональних даних полягає в наданні замовлених послуг відповідно до Договору (оферти).
3.2. Для ідентифікації особи як Користувача в переважній більшості використовується нік в Instagram, але може бути використано ім'я, номер телефону та електронна скринька.
3.3. Контактна інформація може бути використана для повідомлень про новини сайту, акції або спеціальні пропозиції від Адміністратора.
3.4. Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації Послуг, з метою обробки платежів, відправки інформації, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання Послуг.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Персональні дані зберігаються на хмарних серверах.
4.2. Адміністратор має право передавати персональні дані третім особам у обсязі, необхідному та достатньому для досягнення мети збору персональних даних. Прийняттям цієї Політики Користувач надає згоду на таку передачу.
4.3. Адміністратор докладає всі зусилля та використовує засоби забезпечення безпеки та захисту персональних даних користувачів від їх втрати, зловживання, несанкціонованого доступу, використання, розкриття, внесення змін чи знищення.
4.4. Адміністратор не несе відповідальність за дії третіх осіб та порушників чинного законодавства, які можуть порушувати умови цієї політики та намагатися заволодіти повністю або частково персональними даними користувачів, а також використовувати їх з особистою метою.

5. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
5.1. Вся інформація, що надходить в результаті надання Послуг будь-яким чином в розпорядження Адміністратора від Користувача є конфіденційною і не підлягає розголошенню, або використанню без письмової згоди Користувача.
5.2. Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію про існування відносин між Адміністратором і Користувачем та будь-яку інформацію або документи, які передаються однією Стороною іншій Стороні і є загальновідомими чи загальнодоступними.
5.3. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежується: персональн дані Користувача та будь-яку конфіденційну інформацією, що буде передаватися однією Стороною іншій Стороні виключно для обмеженого використання в цілях, визначених Договором (Офертою).
5.4. Будь-яке розголошення конфіденційної інформації заборонено.
Фізична особа-підприємець Гордина Анна Ігорівна
РНОКПП 3544705443